Blog

Design ma siłą sprawczą. Może zmieniać Świat.

Dzięki dobrym lub złym projektom w naszą rzeczywistość trafiają dobre lub złe rozwiązania. Mają na nią i na nas, odbiorców, konsumentów, uczestników realny wpływ. Tworzą w materialnej i emocjonalnej sferze naszego życia, rzeczywistość atrakcyjną, wygodną, dopasowaną, inspirującą, odkrywczą, ciekawą, przyjazną… Lub wprost przeciwnie.

Jest wiele mitów i niejasności a wręcz błędnych przekonań i niewystarczającej wiedzy na temat tego co jest dobrym projektowaniem. Dobry projekt daje dobre rezultaty. Jeśli rezultaty są złe to zawiodło właściwe projektowanie. Tylko tyle i aż tyle. W procesie poszukiwania właściwych rozwiązań i partnerów trudno nie tylko to dostrzec, rozpoznawać i zrozumieć ale także wprowadzić w życie.

Tu będę się dzielił z Wami przykładami ze swoich praktyk i doświadczeń ale też wprowadzał was w niuanse i elementy mojej pracy które nie są zbyt dobrze znane. Może choć trochę wyjaśni to jak osiągać sukces w designie ale jak design potrafi sukcesy kreować. A poza tym parę freestylowych wątków dla równowagi.