7 lutego, 2024 rmd

Gold A’Design Award – Best of the Best!

Robert Majkut:
z radością dzielę się ekscytującymi wiadomościami. Otrzymałem Złoto A’Design Award – Best of the Best – co oznacza najwyższe uznanie w dziedzinie designu za moją pracę projektową dla marki Whaletone. Jest to dla mnie wspaniałe wyróżnienie i potwierdzenie, że moja praca została doceniona na arenie międzynarodowej i wśród dużej konkurencji z całego Świata. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli i są częścią tego niezwykłego projektu i wspierali mnie na każdym jego etapie. Daje mi to ogromną radość i motywację do dalszego tworzenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i podążaniem bezkompromisowo za swoimi marzeniami i przekonaniami. Dziękuję za wsparcie i zaufanie wszystkich, którzy obdarzyli mnie nimi na tej drodze. Zwłaszcza Tobie dziękuję – Elzbieta Madej 🙂
Robert Majkut:
I’m thrilled to share some exciting news from this morning. I received the Gold A’Design Award, which means recognition as the best of the best in the design field thanks to my work for the WHALETONE brand. This is an excellent distinction for me and confirmation that my work has been appreciated internationally. I sincerely thank everyone who was part of this extraordinary project and supported me at every stage. This gives me great joy and motivation to continue creating and searching for innovative solutions. Thank you for the support and trust of everyone who has given me them on this path. Especially Elzbieta Madej 🙂