PROJEKTUJEMY WNĘTRZA - KINA, HOTELE, OBIEKTY ROZRYWKOWE, KLUBY, RESTAURACJE, BANKI, SHOWROOMY, BUTIKI I BIURA W WYMIARZE INDYWIDUALNYM I SIECIOWYM. PROJEKTUJEMY DO NICH PRODUKTY, MEBLE, OŚWIETLENIE, NIE UNIKAMY DZIAŁAŃ NA POGRANICZU SZTUKI, SCENOGRAFII I ARCHITEKTURY.

Specjalizujemy się w projektach o wysokich wymaganiach, poszukujących indywidualnych rozwiązań, szytych na miarę i wysokiej jakości. Zajmujemy się kompleksową obsługą projektu od briefingu, badań, analiz i strategii po projektowanie koncepcyjne, techniczne, wielobranżowe i kontrolę wdrożenia. Wykorzystujemy do tego nasze wieloletnie doświadczenie i pracę opartą o sprawdzoną metodykę indywidualnie dopasowaną do skali i zakresu wyzwania.

Pracujemy dla klientów w Europie, Chinach, Rosji i Bliskim Wschodzie. Umiemy pracować w międzynarodowym środowisku i czerpać inspiracje z wielokulturowości i zróżnicowanych kontekstów.  Skupiamy się na wysokiej jakości oferowanych rozwiązań  funkcjonalnych, estetycznych, środowiskowych, wizerunkowych oraz osiąganiu biznesowych celów. Lubimy wyzwania i świadomość, że uczestniczymy w czymś właściwym. Mamy świadomość konsekwencji naszych działań i ich wpływu na innych, na zasoby, na trwanie rzeczy w czasie. Staramy się być przy tym nie tylko kreatywni ale i odpowiedzialni, wnikliwi i świadomi.

JAK PRACUJEMY

GŁÓWNE ZASADY

STRATEGIA

TYLKO PRAWDZIWY SENS I PRAWDZIWA HISTORIA MOGĄ BUDOWAĆ TRWAŁĄ, INTERESUJĄCĄ WARTOŚĆ

Pracujemy nad podstawami każdego projektu. Musimy zrozumieć po co, dla kogo i w jakim celu mamy działać. Poznać prawdziwą historię, którą mamy zamienić na czytelną narrację. Formułujemy cele w oparciu o wiedzę. Tworzymy strategie rozkładając wszystko na zadania, czas i składowe. Projektujemy dopiero wtedy gdy wiemy wystarczająco dużo i wtedy, gdy możemy stworzyć istotną wartość dodaną.

KREACJA

NAJWIĘKSZA LUDZKĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ JEST TWORZENIE TEGO, CZEGO NIE MA

Naszą siłą i największą kompetencją jest kreatywność. Połączona z wieloletnim doświadczeniem uskrzydla nas i nie ogranicza. Staramy się iść dalej niż wygodna oczywistość. Zawsze. Mamy nadzieję, że tego od nas oczekujesz. Chcemy aby nasze projekty były siłą napędową marek i elementem ich sukcesu. Potrafimy to robić i zrobiliśmy to już wiele razy.

PROJEKT

TRZEBA ZROBIĆ TYLE ILE JEST KONIECZNE ABY ZROBIĆ TO CO JEST POTRZEBNE

Projekt to tylko środek do celu. Nie kończy się na kolorowych ilustracjach, próbkach i rysunkach. Nie przychodzisz do nas po projekt tylko po zmianę. Opracowujemy więc kompleksową dokumentację projektową niezbędną do realizacji w takim zakresie w jakim jest potrzebna do spełnienia wymogów, procedur i wdrożenia w pełnej zgodności z zakładaną jakością i ustaloną koncepcją.

REALIZACJA

WYSIŁEK MA SENS TYLKO WTEDY
GDY NA JEGO KOŃCU REALIZUJEMY CEL

Oczekiwanym efektem jest udane wdrożenie. Na czas, w budżecie, zgodnie z koncepcją i zakładaną jakością. Wiemy jakie to trudne. Zbudowaliśmy już wiele niemożliwych rzeczy. Zajmujemy się planowaniem prac, harmonogramami, poszukiwaniem wykonawców, weryfikacją budżetową, nadzorem autorskim, koordynacją zakupów, odbiorami, weryfikacją do zakończenia i ostatecznego odbioru prac.

EKOLOGIA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TO MINIMUM, WOBEC WYZWAŃ I KONIECZNEJ AKTYWNOŚCI

Design czyni rzeczy realnymi, istniejącymi, wpływającymi  na Świat i rzeczywistość. Kreatywność i sprawczość rodzi też odpowiedzialność . Trwałość rzeczy, mądre wykorzystywanie istniejących i odzyskiwanych zasobów, energochłonność, sposób powstawania, bycia i zanikania projektów w czasie jest dla nas elementem procesu projektowego. Zmiany można projektować dobrze, z uwagą i wiedza podchodząc do tego co mamy, z czego korzystamy i jak to wykorzystujemy. Staramy się aktywnie zmieniać Świat na lepszy.

DESIGN

to świadome, twórcze, celowe i odpowiedzialne działanie, które zmieniając lub tworząc nowe, kreuje wartość dodaną pod względem projektowym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

ROBERT MAJKUT

OFERTA

DBAMY O REZULTATY

ANALIZY KONCEPCYJNE PROJEKTU WNĘTRZA

research, warsztaty, analizy i badania podstaw,
ograniczeń i możliwości projektu wnętrz, elementy
kluczowe, perspektywiczne i rozwojowe,
obiektywne podstawy merytoryczne, trendy,
globalne czynniki wpływu

BRIEFING PROJEKTOWY WNĘTRZA PRZESTRZENI

weryfikacja i uzupełnianie założeń o perspektywy
wielopunktowe, prioritization i skalowanie celów,
analizy możliwości, szans i zagrożeń projektu,
definiowanie horyzontu i możliwości osiąganych
zmian, określanie czynników mierzenia celu

STRATEGIE TWORZENIA PROJEKTU

definiowanie kluczowych kierunków działania,
sposobów ich realizacji, zakresów i poziomów
stopniowania, wskazywanie elementów schyłkowych
i wznoszących, wskazanie elementów wiodących,
wyprzedzających czas i kreujących zmianę

PROJEKTY FUNKCJONALNE WNĘTRZ

analizy użytkowe, komunikacyjne i relacyjne stref i działań, planowanie przestrzenne, optymalne, wariantowe, elastyczne, scenariusze użytkowe, modularność i możliwe zmiany, scenariusze rozwojowe, potrzeby i wymogi formalne, plany

KONCEPCJE WIZUALNE PROJEKTÓW WNĘTRZ

moodboard’y, szkice, białe modele, szybkie, poglądowe i foto-realistyczne wizualizacje, animacje, VR, spacery, makiety, modele – najwłaściwsze metody prezentacji koncepcji dobierane do zadania, czasu i budżetu

PROPOZYCJE MATERIAŁOWE

przykłady, mockup’y, próbki, tekstury, formy, kolory, waga, trwałość, normatywność, walory eksploatacyjne i dotykowe – kompletne zestawienia i próbki materiałowe, kontrola certyfikatów i własności materiałów

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

dokumentacja 2D i 3D (BIM), niezbędne dane wymiarowe, technologiczne, instrukcje wykonawcze, projekty budowlane, architektoniczne, wykonawcze i szczegółowe w branży architektura wnętrz i wyposażenie

DOKUMENTACJA BRANŻOWA

projekty w zakresie HWAC, instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcyjnych, multimedialnych, SAP, DSO, sterowania, telekomunikacji, foto metryki, integracji, BMS, biotechniki, akustyki, technologii kuchennych i innych

KOORDYNACJA I UZGODNIENIA

pełna koordynacja dokumentacji branżowej z projektem głównym , uzgodnienia w niezbędnym zakresie w ramach określonych przepisami, zgłoszenia, pozwolenia na budowę

DOBÓR WYKONAWCÓW PROJEKTÓW

poszukiwanie , weryfikacja i sprawdzanie kompetencji wykonawców i dostawców, ocena umów i ofert, ocena wdrożeń i możliwości wykonawczych, konsultacje technologiczne, selekcja kontrahentów

BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW WNĘTRZA

kosztorysy inwestorskie, przygotowanie projektowych pakietów przetargowych, koordynacja zapytań, kosztorysy wykonawcze, weryfikacja wycen, ocena kosztorysów i terminów, pakietowanie zamówień, analizy realizacji budżetu

HARMONOGRAMY PRACY PODCZAS PROJEKTU

schematy procesów projektowych i realizacyjnych wnętrz, harmonogramy ramowe, szczegółowe, terminowe i koordynacyjne, zarządzanie zmianą i symulacje zmiennych, nadzór nad realizacją, kontrola zmiennych

NADZÓR AUTORSKI PROJEKTU WNĘTRZA

sprawdzanie wykonania wnętrza zgodnie z projektem, zdefiniowanymi materiałami, technologią zakładaną jakością, weryfikacja dokumentacji warsztatowej wykonawców, nadzór na budowie, zatwierdzanie prac

NADZÓR KOORDYNACYJNY PROJEKTU WNĘTRZA

planowanie procesów, wykonawców i dostawców, planowanie kolejności działań, koordynacja prac wykonawców, kontrola terminów, zarządzanie zmianą, weryfikacja realizacji planu

ODBIORY PROJEKTU PRZESTRZENI

protokolarne odbiory prac, cząstkowe, pakietowe, testy rozruchowe, odbiory końcowe i zatwierdzenia prac, koordynacja odbioru projektów po wykonawczych

WYKORZYSTUJEMY DESIGN
BY TWORZYĆ WARTOŚĆ DODANĄ
I OSIĄGAĆ BIZNESOWE CELE

… I CIĄGLE ROBIĆ COŚ UNIKALNEGO