2 września, 2020 rmd

Branża wnętrzarska w dobie pandemii – dokument MAGAZIF (2020)

Spekulacjom nie ma końca. Każda perspektywa ujawnia wielowątkowość zjawisk, które dotyczą nas wszystkich ale w różnym stopniu nas dotykają lub zmieniają naszą rzeczywistość. Zapraszamy do obejrzenia refleksji przedstawicieli branży wnętrzarskiej na temat post-covidowej lub raczej śród-covidowej przyszłości. Wśród wypowiedzi także opinie Roberta Majkuta, CEO / Head of design Robert Majkut Design.