Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady firmy ROBERT MAJKUT DESIGN LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Wielka Brytania, e-mail: studio@design.pl, tel. +48 600 150 366 w zakresie gromadzenia i ujawniania informacji: +48 600 150 366 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej ( https://robertmajkut.pl ) („Usługa”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Serwisie, a dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Gromadzone przez nas informacje:

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

 • Imię
 • E-mail
 • Numer telefonu

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku:

Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku do następujących celów:

 • Marketingowych/Promocyjnych
 • Zbieranie opinii klientów
 • Wsparcie
 • Ukierunkowana reklama
 • Zarządzanie zamówieniami klientów
 • Ochrona witryny
 • Komentarze między użytkownikami
 • Rozstrzyganie sporów

Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w jakimkolwiek innym celu, poprosimy go o zgodę i wykorzystamy informacje tylko po otrzymaniu zgody, a następnie tylko w celu (celach), na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika:

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez uzyskania jego zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Usługa reklamowa
 • Analityka

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących celach: (1) przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, nakazu sądowego lub innego procesu prawnego; (2) egzekwowania umów zawartych z nami, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) reagowania na roszczenia, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmę, dane użytkownika będą jednym z aktywów, które zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Przechowywanie danych użytkownika:

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres od 90 dni do 2 lat po zamknięciu konta użytkownika lub tak długo, jak będziemy ich potrzebować do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy być zmuszeni do przechowywania niektórych informacji przez dłuższy czas, np. w celu prowadzenia dokumentacji / raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe anonimowe informacje i informacje zbiorcze, z których żadna nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Prawa użytkownika:

W zależności od obowiązującego prawa, użytkownik może mieć prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania ich kopii, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania swoich danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania zgody udzielonej nam na przetwarzanie swoich danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres uk.studio@design.pl. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

Użytkownik może zrezygnować z bezpośredniej komunikacji marketingowej lub profilowania, które przeprowadzamy w celach marketingowych, pisząc do nas na adres studio@design.pl.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których informacje te były wymagane.

Pliki cookie itp.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z tych technologii śledzenia i jakie są wybory użytkownika w związku z nimi, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

Linki stron trzecich i wykorzystanie informacji użytkownika:

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do polityki prywatności i innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich prowadzących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem linku w Serwisie. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zażalenie / inspektor ochrony danych:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania informacji, które są u nas dostępne, można wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg pod adresem ROBERT MAJKUT DESIGN LTD, e-mail: studio@design.pl. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.

Ostatnia aktualizacja 01 kwietnia 2024 r.
Data wejścia w życie 24 marca 2024 r.