Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy❤️ Ruszyły licytacje

Już 29 stycznia odbędzie się 31. Finał WOŚP. Platforma Architecture Snob po raz kolejny włącza się w zbiórkę organizując akcję „Architekci grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. ❤️

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji kolacji z Robertem Majkutem w wyjątkowym miejscu zaprojektowanym przez nasze biuro – WABU Sushi & Japanese Tapas.⁠

Wierzymy, że potrafimy się zjednoczyć w szczytnym celu.

Wszystkie aukcje toczą się do 4 lutego na platformie Allegro.

https://allegro.pl/oferta/robert-majkut-kolacja-w-wabu-sushi-13159809654?fbclid=IwAR2WE-u25MPswrD2wcsrBXpxjBMEHn890mkVY04EQq8x4TP4_3uWJM2wpgg

Robert Majkut dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Licytacja na Allegro

Wywiad z Robertem Majkutem w czwartym numerze Architecture Snob

Dzielimy się informacją o dzisiejszej premierze czwartego numeru Architecture Snob w ogólnopolskiej dystrybucji sieci salonów empik, hasłem przewodnim najnowszej publikacji jest edukacja. ⁠
Do nowej edycji, między innymi, został zaproszony Robert Majkut, podczas rozmowy z Marcinem Szczeliną poruszył kilka trudnych i ważnych tematów dotyczących kariery zawodowej, celów na przyszłość, roli empatycznego, zrównoważonego i uniwersalnego projektowania, buntu Roberta w designie i dużo innych przenikliwie istotnych zagadnień.

Dziękujemy Architecture Snob za zaproszenie do rozmowy. ⁠
Polecamy

GENDER DESIGN W BRANŻY HOTELARSKIEJ

ROBERT MAJKUT DESIGN

Projekt wnętrz hotelu to w ambitnych przypadkach próba wykreowania mikrokosmosu, opowiadania historii, prowadzenia narracji, a nawet gry z odbiorcą, który doświadczając nowego miejsca przygląda mu się często z uwagą, otwarcie i wnikliwie. Nierzadko jest w jego oczekiwaniu rodzaj świadomego wyzwania rzuconego własnym przyzwyczajeniom lub otwarte poszukiwanie nietypowych doświadczeń i serwisu. Poziom troski o spełnienie tych oczekiwań i wykreowanie atrakcyjnych odpowiedzi staje się kanwą wielu projektów i ich zaskakujących propozycji. Dbałość o usatysfakcjonowanie, dostarczanie niewerbalnych komunikatów, proponowanych opowieści wpisanych w miejsce, niuanse, metafory stają się mapą poznawczych atrakcji, które gość hotelu z przyjemnością odkrywa, mimowolnie szuka ich znaczeń, związków, sensów. To mapa znaków których odkrywanie staje się częścią narracji i tożsamością miejsca równie ważna co jakość i komfort. Projektowanie takich hoteli osiąga wtedy najwyższy poziom integracji doświadczeń i personalizacji miejsca. Wnętrza, miejsca i produkty uwzględniają w nim, w pełnym zakresie percepcje i skodyfikowane preferencje aby stworzyć idealny ekosystem. Tak rozumiemy te wyzwania i projektujemy takie miejsca od lat.

Robert Majkut Design w jednym z takich projektów dla rynku hotelarskiego zaproponował innowacyjne podejście do wykreowania szczególnej oferty hotelu Nowa Marina w Gdyni. Koncepcja powstała już w 2016 roku.

Oczywistym faktem było wykorzystanie morskich i okrętowych motywów związanych z kontekstem miejsca oraz specjalnie przygotowanym tłem historycznym osadzonym w stylu słynnej Gdyńskiej moderny, jednak na poziomie charakteru pokoi hotelowych został zaproponowany szczególny kod estetyczny i funkcjonalny dostosowany do preferencji ….płciowych. Wynika to z badań i obserwacji w których statystyka dała zaskakujące rezultaty.

Tak genderowo spersonalizowane wnętrza i ich wewnętrzna narracja pozwoliła na ciekawe rozszerzenie oferty mocno wchodząc w funkcjonalność pomieszczeń, gwarantując wygodę użytkowania, komfort i uczucie dopasowania. Na poziomie estetycznym i materiałowym pokoje kobiece pełne są pastelowych odcieni i stonowanych barw z wykorzystaniem miękkich materiałów, a wyposażenie wspiera komfort przebywania, rytuały codziennej pielęgnacji i dbania o wygląd.Męskie pokoje są bardziej surowe, mięsiste, ciemniejsze z elementami szorstkiego betonu i skóry wyposażone w męskie akcesoria … i trunki.

Z tej idei dwóch przeciwstawieństw naturalnie wzięła się również rozszerzona koncepcja do stworzenia opcji uniwersalnej, i wielu pośrednich, dających możliwość wyboru estetyki pomieszczenia do oczekiwań gości odwiedzających hotel Nowa Marina. Stworzyliśmy koncepcję w której nie tylko standard pokoju ale również estetyka czy idące za tym wyposażenie pokoi jest opcją do wyboru. W umownie ujętych ramach tego co w estetyce męskie i kobiece i w wielu wariantach pośrednich lub jak kto woli trans Genderowych. To nadal dość innowacyjne i nietypowe w projektowaniu hoteli głównie zestandaryzowanych wielkością pokoi. Ale tak działa rynek w którym zawsze poszukuje się odpowiedzi na nowe wyzwania. A takie progresje zawsze były naszą domeną.

GENDER DESIGN IN THE HOTEL INDUSTRY

The design concept of the hotel interior is always an ambitious case, an attempt to create a microcosm full of storytelling, dancing in a game with the visitor, who experiences a new place with attention, attentiveness openly and insightfully.
Uncommonly, there is in expectation a kind of conscious challenge to one’s own habits or an open search for unusual experiences and service.
The level of care taken to fulfil these expectations and to create attractive responses becomes the canon of many projects and their surprising propositions.
Taking care to satisfy, providing non-verbal messages, proposed stories entered in place of, nuances, metaphors become a map of cognitive attractions which the hotel guest discovers with pleasure, involuntarily looking for their meanings, connections, senses. It is a map of signs whose discovery becomes part of the narrative and identity of the place as important as quality and comfort. The design of such hotels then reaches the highest level of integration of experience and personalisation of place. Interiors, spaces and products take into account, to the full extent of perceptions and codified preferences to create the ideal ecosystem. This is how we understand these challenges and have been designing such places for years.

In one of these projects for the hospitality industry, Robert Majkut Design proposed an innovative approach to create the special offer of the Hotel Nowa Marina in Gdynia. The concept was conceived in 2016.

It was obvious to use nautical and vessel motifs related to the context of the place and a specially prepared historical background set in the style of the famous Gdynia City modernism. However, at the level of the character of the hotel rooms, a specific aesthetic and functional code was proposed, adapted to… gender preferences. This is the result of research and observations in which statistics have yielded surprising results.

Such gender- personalized interiors and their internal narrative allowed for an interesting extension of the offer by strongly highlighting the functionality of the rooms, guaranteeing ease of use, comfort and a sense of adequacy. On an aesthetic and material level, the women’s rooms are full of pastel shades and muted colors defined soft materials. The furnishings support the comfort of being, the rituals of daily beauty routine and taking care of the appearance. The men’s rooms are severer, fleshier, darker with elements of rough concrete and leather equipped with men’s accessories… and liquor.

From this idea of two opposites, an extended concept was also naturally born to create a universal option, and many intermediate ones, giving the possibility to choose the aesthetics of the room to the expectations of the guests visiting the New Marina Hotel. We have created a concept in which not only the standard of the room, but also the aesthetics or the room equipment that goes with it, is an option to choose from. Within the conventional framework of what is masculine and feminine in aesthetics and in many intermediate or, if someone prefers, trans gender variants. This is still quite innovative and unusual in hotel design mainly standardized by room size. But that’s how the market works in which one is always looking for answers to new challenges. And such progressions have always been our domain.

GREAT THINGS WILL GROW – HIX Event

ROBERT MAJKUT DESIGN

GREAT THINGS WILL GROW – HIX Event wrócił jako większy i lepszy z nowymi przestrzeniami, instalacjami, wystawcami, a także rozszerzonym programem konferencji i spotkań.

Nasz zespół w Londynie nie mógł przegapić tego wydarzenia.
Byliśmy na EUROPE’S ONLY HOTEL DESIGN EVENT w londyńskim Business Design Centre, bardzo się cieszymy, że możemy dołączyć do społeczności projektantów razem i ponownie z markami, z którymi współpracujemy przy wspólnych projektach Alior Bank i At’Barbara’s.
Mamy bardzo pozytywny feedback z tego wydarzenia.

ARCHITECT AT WORK

ROBERT MAJKIT DESIGN

W dniach 16-17 listopada odbyła się długo oczekiwana warszawska edycja Architect at Work – ekskluzywne wydarzenie branżowe dla architektów i projektantów wnętrz, które mieliśmy okazję odwiedzić.

Wysokiej jakości ekologiczne marki podzieliły się swoimi innowacjami produktowymi, które są rzeczywistym rozwiązaniem w projektach architektonicznych i designerskich.

Można było zobaczyć 450 nowości produktowych skrupulatnie wyselekcjonowanych przez profesjonalny panel oceniający, który składa się z architektów i projektantów wnętrz rozumiejących nasze potrzeby i współczesny język projektowy.

Art & Poetry

ROBERT MAJKUT DESIGN

Elementy sztuki w projektach pracowni Robert Majkut Design pojawiają się dość często, są efektem współpracy z utalentowanymi artystami i fotografami.

Dekoracje ścienne w WABU współtworzyliśmy z artystami. Krystyna Odolińska jest autorką tekstylnych kompozycji, stanowią umowną metaforę tradycyjnych, japońskich bojowych proporców, które zdobią wnętrze.

Mieliśmy ogromną przyjemność współtworzyć projekt kompozycji japońskich beczek do sake z przyjacielem inwestora i artystą Rafaelem Akahirą.

W lobby biurowca D48 dla Penta Investments, znajdują się wielkoformatowe, czarno-białe zdjęcia autorstwa Marcina Flisa, które tworzą piękne perspektywy oraz dedykowana kolekcja stu książek jako początek księgozbioru oznaczonym Ex librisem.

EUROPEAN PROPERTY AWARDS 2022 – 2023 AT BARBARA’S

ROBERT MAJKUT DESIGN

Z dumą i ogromną radością informujemy, że otrzymaliśmy kolejną nagrodę w prestiżowym konkursie EUROPEAN PROPERTY AWARD FOR INTERIOR DESIGN 2022 w kategorii Residential Interior Apartment za projekt wnętrz At Barbara’s.

Oficjalnie wyniki zostały ogłoszone 27 października w Royal Lancaster Hotel w Londynie.

DESIGN ALIVE

DESIGN ALIVE https://www.designalive.pl/udalo-mi-sie-nie-zmienic/

„Poprzez design można nie tylko manifestować postawy wobec zjawisk, życia, kultury, problemów świata, ale przede wszystkim doświadczać swojej sprawczości w kontekście społecznym” – mówi w wywiadzie dla „Design Alive” – Robert Majkut.

Zapraszamy do przeczytania artykułu w magazynie „Design Alive” pod tytułem „Udało mi się nie zmienić” w którym Robert porusza tematy procesu projektowania, planów na przyszłość, pracy z partnerką oraz wiele innych przenikliwie ciekawych wątków.

POWIDOKI – ALIOR BANK

Robert Majkut Design

W czerwcu premierę miał kolejny numer wydawnictwa POWIDOKI wydawany przez ASP w Łodzi, poświęcony tematyce Eco Design, w którym znalazł się artykuł o projekcie pracowni Robert Majkut Design – Alior Bank.Otwarcie placówki Alior Bank odbyło się w 2019 roku, natomiast nadarzyła się okazja, żeby opisać nasz projekt ze szczegółami.To nowy rozdział i nowa jakość, której granica została przesunięta daleko poza dotychczasowe ramy wizerunku marki.Więcej informacji o naszym projekcie znajdziecie w czerwcowym wydaniu magazynu POWIDOKI ale zachęcamy również do zapoznania się z innymi materiałami wydawnictwa.

ROBERT MAJKUT DESIGN MA JUŻ 25 LAT!

Z okazji 25-lecia pracowni Robert Majkut Design, wybraliśmy dla was 25 najważniejszych projektów w naszej historii, które chcielibyśmy sobie i wam z tej okazji przypomnieć.

Nie był to łatwy wybór, ale postanowiliśmy pokazać przede wszystkimi te realizacje, które były dla nas największymi wyzwaniami, a także znacząco wpłynęły na nasz rozwój.

Wiele z tych projektów, jak się okazało, zrewolucjonizowało także rynek, a dzięki nim RMD wyznaczyło nowe standardy, zarówno w Polsce jak i za granicą. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni.

To, czemu byliśmy wierni przez te 25 lat i co wciąż niezmiennie charakteryzuje naszą pracownię, to przede wszystkim najwyższa jakość, trwałość, innowacyjność i dbałość o najlepszy design.

Zapraszamy was do wspólnego celebrowania z nami tego okrągłego jubileuszu na naszych kanałach!