branding architecture

PKO BP BANK, PRIVATE BANKING

Punktem wyjścia dla projektu była opracowana przez White Cat Studio identyfikacja wizualna, przede wszystkim unowocześniony logotyp PKO Banku Polskiego oraz jego elegancka kolorystyka w wersji dla Bankowości Prywatnej – czerń, biel i złoto, tworząca zestaw barw bazowych dla tego wnętrza. Inspirujące okazały się również pozostałe elementy graficzne – a w szczególności dekoracyjny motyw siatki złożonej z eleganckich, sinusoidalnych linii, konsekwentnie zastosowany w projektach graficznych dla segmentu Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego.

MORE

Motyw siatki został wykorzystany w projekcie w nowatorski sposób – dwuwymiarowy wzór graficzny uległ całkowitemu przekształceniu. Wprowadzony został dodatkowy wymiar: uprzestrzenniono wzór jako perspektywiczny rzut na trójwymiarową bryłę wnętrza. Do uzyskania tego efektu studio Robert Majkut Design zastosowało projektowanie parametryczne, które pozwoliło na stworzenie złożonej i uporządkowanej struktury w postaci przeobrażonej siatki subtelnych linii zbiegających się w jednym, abstrakcyjnym punkcie. Ten skomplikowany układ geometryczny stał się modelem do wypełnienia przy pomocy rozwiązań czysto wnętrzarskich.Jest to kompozycja spójna i całościowa, stanowiąca realizacyjne wyzwanie. Efekt finalny to balans między wyborem rozwiązań czysto estetycznych, a zaakceptowanym przez projektanta matematycznym porządkiem. Porządek ten został wygenerowany przez program komputerowy traktowany nie tylko jako narzędzie, ale jako czynnik twórczy. Jest to rodzaj metaforycznego kodu ilustrującego charakter instytucji i jej usług, będących połączeniem matematycznych, wyliczeniowych metod i analiz z pierwiastkiem ludzkim: doświadczenia, wiedzy i podejmowania decyzji.

Projekt placówki dla Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego stanowi trzecią z kolei realizację studia Robert Majkut Design dla tego sektora bankowości w Polsce. Wieloletnie doświadczenie połączone z odwagą we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań projektowanych pozwoliło na stworzenie wyrazistego i unikalnego wnętrza, które odpowiada potrzebom dynamicznej i nowoczesnej instytucji finansowej.

LESS

 • CLIENT

  PKO Bank Polski

 • DATE

  2011

 • CITY

  few cities in Poland

 • SCALE

  480m2

 • SCOPE

  interior design, furniture design, lighting design, patern design, carpet design, multimedia design, signage design, graphic design

 • SHARE

PROJECT FILES

Photo by Szymon Polański