interior design

MORI, CINEMA

Mori Cinema jest dużym multipleksem będącym częścią obiektu Kuntsevo Plaza w Moskwie tworzonego przez biuro projektowe Jerde Design, gdzie zespół kreatywny nadzorował David Rogers. Aby w pełni zrozumieć ideę projektu Mori Cinema należy zapoznać się z koncepcją całego obiektu i jego inspiracjami. Jerde Design głęboko osadziło miejsce w rosyjskiej kulturze i sztuce nawiązując nim do suprematyzmu Malewicza. Wnętrze kina musiało wpisać się w zaproponowany kontekst miejsca – jego wytyczne funkcjonalne i stylistyczne.

MORE

Główny zarys koncepcji projektu 

Moskwa to miasto szare, mocno zakurzone i zabłocone przez skutki długiej zimy. Propozycja studia projektowego Robert Majkut Design jest ucieczką od tego. Ponadto, wprowadza nowe standardy do moskiewskich kin, które obecnie charakteryzują się bezpiecznymi i wygodnymi rozwiązaniami opartymi o ciemne, szaro-granatowe kolory. Dodatkowo ważne było zrozumienie oczekiwań odbiorcy – przedstawiciela młodego pokolenia, głównego klienta takich obiektów.

Propozycja Mori Cinema jest inna, obiekt wychodzi z cienia oczywistości i z mroku. Zostało to ukazane poprzez wszechobecne światło dzienne, podkreślone i ukazane jako wartość. Kino jest daleko od ulicy, parkingu, na ostatnich kondygnacjach centrum. Idąc długimi korytarzami Kuntsewo Plaza do Mori Cinema, można znaleźć się w miejscu, które błyszczy i mieni się. Dodatkowo doświetlone jest na 3 kondygnacjach poprzez wielką szklaną elewację wewnętrznego patio.

Myślą przewodnią projektu stały się założenia koncepcji suprematyzmu oraz charakterystyczne cechy dotyczące świata filmu, obrazu, światła jego efektów i załamań. Projekt zakładał abstrakcyjne, ale spójne z ideami Malewicza, wyszukanie elementarnych czynników na poziomie geometrii, figur i kolorystyki, które połączyły w całość graficzną i przestrzenną ideę zadania.

Kolorystyka wnętrza kina Mori Cinema 

Przy realizacji wykorzystano trzy główne kolory – czerń, żółć i biel oraz zsyntetyzowano kształty do uprzestrzennionych form wynikających z kształtu logo operatora. W ten sposób powstał zestaw elementów dosyć radykalny i nietypowy. Konsekwentnie zastosowano stopniowanie kolorów od najjaśniejszych w strefie wejścia do najciemniejszych w sali kinowej. Posłużono się zasadą, w której pośrednim elementem stał się kolor żółty, łamany pryzmatyczno-fraktalowym motywem przyciemniającym się tym bardziej, im bardziej zbliża się do czarnej strefy sali kinowej. Podział kolorystyczny został więc sprowadzony do najważniejszych akcentów. Komunikacja odbywa się w pionowych i poziomych białych tunelach, łącząc przestrzeń kina rozgrywającą się na kilku poziomach i pozwalając przechodzić z bieli od absolutnie czarnych sal kinowych poprzez żółte przestrzenie.

Zestawiając wszystkie te elementy, powstała ciekawa i zaskakująca geometriami przestrzeń. Dodatkowo, kontrastowe zestawienia ze szczegółowo dobraną i zdefiniowaną w zróżnicowanych materiałach żółcią, występującą nie tylko na ścianach ale także na meblach i akcesoriach, które tworzą połacie monochromatycznych stref,  zestawione z bielą i czernią, budują wspólnie minimalistyczną ale przyjazną i radosną aurę miejsca. Założeniem tego projektu było wyjście poza bezpieczną oczywistość, unikanie sztampowych rozwiązań oraz poszukiwanie specyficznych odniesień i rozwiązań.

Projekt Mori Cinema został doceniony przez międzynarodowe gremium. Pracownia otrzymała za niego nagrodę w kategorii Leisure Interior Design 2019/2020 w prestiżowym konkursie European Property Awards.

LESS

 • CLIENT

  Mori

 • DATE

  2015

 • CITY

  Moscow

 • SCALE

  3500m2

 • SCOPE

  interior design, furniture design, lighting design, patern design, carpet design, multimedia design, signage design

 • SHARE

PROJECT FILES

Photo by Andriej Cordeleanu