Zapraszamy największe talenty do aplikowania do naszej pracowni.

Robert Majkut Design to butikowa ale międzynarodowa, multidyscyplinarna praktyka projektowa napędzana innowacjami i współpracą. Podstawą naszej pracy jest zrównoważone podejście do projektowania, życia ale też stała ocena skutków naszych działań i realnego wpływu na rzeczywistość.

Doceniamy wkład i różnorodność kulturową w której kontekstach odnajdujemy zróżnicowanie Świata i siłę napędową do twórczych poszukiwań. Dzięki temu jesteśmy otwarci i oferujemy równe szanse wszystkim utalentowanym ludziom bez względu na ich wiek, niepełnosprawność, małżeństwo, związek partnerski, rasę, religię lub światopogląd, płeć czy orientację seksualną.

Zależy nam na wspieraniu utalentowanych jednostek dla których staramy się kreować optymalne warunki pracy. Oferujemy różnorodne stanowiska w naszych biurach w Londynie, Warszawie i Hongkongu.

Poniżej jest lista osób, których obecnie poszukujemy. Jeśli spełniasz opisane kryteria to zapraszamy do aplikowania!

Obecnie poszukujemy

Oferty pracy