Interior Design

MBC, przestrzeń biurowa

Studio projektowe Robert Majkut Design podjęło się wyzwania realizacji złożonego projektu wnętrz dla Media Business Centre. Główny celem jest realizacja redesignu przestrzeni biurowych różnych departamentów w całym budynku o różnej charakterystyce pracy i szczególnych potrzebach.. Dział prawny to departament od którego zaczęto nowy projekt i koncepcję nowego standardu wnętrza. Redesign tej przestrzeni to praca kontrolna docelowego konceptu całości budynku. 

MORE

Cała koncepcja wnętrza biura MBC to próba połączenia kilku rodzajów aktywności. Większość działów prawnych ze względu na charakter pracy, rodzaj zadań i kompetencje pracowników, struktura jest dość zhierarchizowana, natomiast nie zmienia to faktu, iż można taką przestrzeń swobodnie kształtować czy grupować w zależności od jej potrzeb i zdefiniowanych aktywności i funkcjonalności. 

W pierwszej kolejności poza funkcjonalnością projektu, ważne jest przełamanie standardowej korytarzowo-gabinetowej konwencji i wdrożenia pogodniejszej, lekkiej estetyki. Nowa koncepcja estetyczna dodaje lekkości oraz świeżości, dzięki temu wystrój nie będzie odzwierciedlał klasycznego wyobrażenia o biurze prawnym. 

Biuro ma być świetliste, optymistyczne, lekkie i twórcze a przy tym dostosowane do nowej koncepcji pracy, kooperacji i nowoczesnych metod zarządzania zespołami i procesami.

Podział przestrzeni biurowej na różnorodne strefy 

Specyfika dobrej organizacji działu prawnego opiera się na zdefiniowaniu i dopasowaniu funkcjonalności do naturalnych i powtarzalnych, dziejących się w nim procesów.  Nowy koncept wnętrza obejmuje istotną zmianę w organizacji oraz komunikacji członków działu. Niewątpliwie, wdrożenie projektu w departamencie prawnym posłuży jako test do przeniesienia konceptu na działy związane bardziej z kreacją oraz codzienną aktywnością firmy. Ponadto, świeża koncepcja biura to sprawdzian na ile poważne, konserwatywne metody pracy działu prawnego, księgowego można połączyć z nowym designem. 

Przede wszystkim, biuro miało stać się przestrzenią inaczej użytkowaną, lepiej profilowaną funkcjonalnie. Wymagało to analizy workflow wewnątrz działu, aby móc odpowiednio wykorzystać przestrzeń, wspomagającą komunikację oraz współpracę pracowników. Dodatkowo, została użyta szeroko dostępna wiedza na temat modelowego sposobu kształtowania przestrzeni biurowych. To wszystko sprzyja efektywności pracy oraz samopoczucia pracowników, którzy mogą do własnych potrzeb dopasowywać wnętrze przestrzeni biura. 

Poza gabinetami w których głównie pracują szefowie zespołów są wydzielone przestrzenie dla aplikantów, prawników pracujących w małych zespołach. Całe biuro podzielone jest na różne strefy, służące do innych zadań. Po pierwsze miejsca podzielone są w zależności od wielkości grup. Przykładowo, cztero – sześcioosobowe wyspy, pomieszczenia zamknęte do konferencji, półotwarte małe gabinety. 

Ponadto, przestrzeń biura wypełniona jest miejscami do szybkich narad, zamkniętych w tele boksach, wyposażonych w video dla dwu-trzyosobowych teamów. Kontynuując, rozkład przestrzeni projektu MBC, są tam wyznaczone miejsca do swobodnych rozmów telefonicznych. Taka powierzchnia umożliwia pracownikom więcej ruchu i możliwości przemieszczenia się z biurka do przyjemnego miejsca z wygodnymi fotelami. Takie stanowiska oddzielone są od całej przestrzeni przegrodami akustycznymi. Dodatkowo, zostały rozmieszczone tak zwane budki telefoniczne do prowadzenia rozmów bardziej poufnych.. Wysokie biurka umożliwiają szybkie, spontaniczne spotkania z osobami z innych działów, które chcą przedyskutować konkretne zagadnienia. Opisana przestrzeń została specjalnie wydzielona na roboczą – pół stojącą aktywność. 

Istotnym elementem jest wieloaspektowość przestrzeni zawierających szeroką skalę działań – możliwości na szybkie spotkania w tak zwanym ‘’biegu’’ po zamknięte gabinety szefów działów. Wspomniane miejsca posiadają różne konfiguracje: półotwarta, otwarta, zamknięta, izolowana, gabinetowa. Ponadto, są to przestrzenie różnej skali, od małych do dużych spotkań, po jeszcze większe sale konferencyjne, oddzielone i zamknięte. Przestrzenie konferencyjne posiadają niezbędne wyposażenie telekonferencyjne oraz telekomunikacyjne. Dodatkowo, jak w każdym budynku, absolutnie niezbędne zaplecze socjalne.    

Podsumowując, dział prawny MBC posiada bardzo przejrzysty układ grup, które są zlokalizowane przy elewacjach z dziennym oświetleniem. Natomiast, miejsca spotkań i sale konferencyjne pogrupowane są w centralnej części tak aby każda z grup miała do nich podobny, bliski dostęp.  Estetyka wnętrz jest przy tym zapowiedzią nieco lżejszego i bardziej barwnego stylu realizowanego w różnych deklinacjach dla całego budynku.

Jakiś czas temu na zamówienie właściciela budynku podjęliśmy się wyzwania przygotowania analizy i koncepcji transformacji holu głównego w budynku biurowym zaprojektowanym w latach 90-tych przez pracownię Wejchert Architects. Istotą zmiany dotychczas raczej pustego i niewykorzystywanego w pełni wewnętrznego atrium było wykreowanie go jako żywego i aktywnego elementu ekosystemu, oferującego przestrzeń dla kilkunastu scenariuszy

– od szybkich kaw i spotkań, po chwilę oddechu i spokojnej pracy poza biurkami na piętrach. Otworzyliśmy więc budynek do wewnątrz, stworzyliśmy miejsca dla współpracy z gośćmi z zewnątrz, stworzyliśmy małe wyspy spotkań i odpoczynku, nadaliśmy mu wypełnienie i wielopoziomową kaskadowość. Rewitalizacja obiektu miała podkreślić przy tym jego wyjątkowy, multimedialny, złożony i wielowątkowy organizm, gdzie części wspólne są platformą dla synergii działań pomiędzy nimi. 

Wielkie dachowe przestrzenie szkła są nie tylko źródłem całodziennego światła dla wnętrza budynku ale są również powodem zbytniego lśnienia czy nagrzewania. Zastosowane rozwiązania, które tonizują światło wewnątrz, zatrzymują część promieniowania słonecznego, rozpraszają je ale i używają również do zasilenia bujnej roślinności, która teraz wypełnia kaskadowo wnętrze budynku. Przez to stały się one, ważnymi elementami koncepcji. Poprawa mikroklimatu miejsca, nadanie mu ogrodowych akcentów oraz efekt bujnego zarastania, sączenia światła do wewnątrz jest dla kontrastu przerywane wstęgowymi ekranami LED z przypomnieniem, że jesteśmy w miejscu w którym dzieją się media.

Istotnym elementem wspólnych przestrzeni w budynkach są oczywiście restauracje, food kornery czy stołówki. Nie oznacza to jednak że muszą one przypominać zakładowe bary. Naszym zadaniem i celem było miejskie potraktowanie restauracji jak obiektu a la carte w którym codzienny lunch jest przyjemnością i doświadczeniem bogatszym niż obiad z tacy. Bar kawowy, jak włoska cafeteria, food corner, samoobsługowy zestaw maszyn czy zamawiane posiłki w dedykowanych mikro stacjach czynią z tego miejsca bardziej miejskie i ciekawsze doświadczenia. Miejsca te staja się nie tylko codzienną rutyną ale i wizytówką budynku do którego można zaprosić gości z zewnątrz.

LESS

 • CLIENT

  MBC

 • DATE

  2019

 • CITY

  Warsaw

 • SCALE
 • SCOPE

  interior design, furniture design, lighting design, pattern design, design for business

 • Share: